Derfor kan det ikke betale sig at køre for stærkt

Derfor kan det ikke betale sig at køre for stærkt

16. maj 2021
Uanset hvilket emne der er tale om, så vil der altid være ting og handlinger, som er lovlige, og ting og handlinger, som er ulovlige. Der findes love og regler, som man skal følge og rette sig efter, i alle lande verden over, og Danmark er ikke en undtagelse. 

Også i forhold til kørsel er der en række af love og regler, som er vigtige at man følger og retter sig ind efter. I forbindelse med trafik og kørsel er der angivet ting og handlinger, som er ligefrem ulovlige at foretage sig og dermed også strafbare at overtræde. Dog er der naturligvis forskel på, hvor stor straffen er. 

Alt efter hvilken lov der er tale om at have overtrådt i forbindelse med trafik og kørsel, så kan man blive straffet med for eksempel fængsel eller frakendelse af kørekortet. Det er derfor forskelligt, hvor slem en straf man står til at få, da nogle love og regler vil medføre flere års fængsel at bryde, mens andre regler blot kan vise sig at være dyre og dumme at overtræde. 

Det er forskelligt hvad straffen er for at bryde loven
Når man taler om kørsel og hvordan man skal opføre og forholde sig i trafikken i Danmark, så er der mange handlinger man kan gøre sig, som vil medføre, at man bryder loven. Alle love er naturligvis strafbare at bryde, men der er forskel på, hvor stor en straf der er tale om. 

Så længe man opfører sig ordentligt i trafikken og kører som reglerne tillader, så har man ikke noget at bekymre sig om. Men som det gælder med alle andre love og regler i Danmark, så kan det have både store og små konsekvenser at bryde loven, som for eksempel hvis man ikke kører som man skal. 

Der er handlinger man kan foretage sig i forbindelse med trafik og kørsel, som bryder loven, hvor det kan give større straffe. Kører man helt vildt tåbeligt, hvor man er til fare for både sig selv og andre mennesker i trafikken, så vil det kunne give en større straf, som eksempel en tur i fængsel eller frakendelse af sit kørekort. Samtidig findes der andre ulovlige handlinger, som man kan foretage sig i trafikken, der er i strid med loven, hvor det vil kunne medføre en mindre straf, som for eksempel et klip i kortet eller i form af en bøde. 

Når man kører hurtigere end hvad der er tilladt
I Danmark findes der love og regler, som kan medføre, at man får en bøde, der skal betales, hvis man ikke følger dem, som man skal. Men selvom der findes love og regler, som “kun” vil give en mindre straf, hvis man bryder dem, så kan det stadig vise sig at være en både dyr og dum affære at rode sig ud i. 

Der findes forskellige bødetakster, som varierer, alt efter hvilken regel man har brudt, og hvor groft man er gået over grænsen. Har man taget sit kørekort, så ved man derfor også, at det kan koste dyrt, hvis man for eksempel kører bil eller motorcykel med en højere hastighed, end hvad der er tilladt. 

I Danmark er der mange i befolkningen som jævnligt oplever at få fartbøder, fordi de har overtrådt den hastighedsgrænse, som står angivet, i trafikken. Men selvom det kan virke som en mindre straf, der ikke er slem at overkomme, så er det altså dyrt at køre hurtigere end hvad der er tilladt i Danmark. 

Det mindste beløb, som du kan risikere at skulle betale, hvis du har overskredet den tilladte hastighed i trafikken, er på 1000 kroner. Bliver du taget i at køre for hurtigt, så vil det altså som minimum koste sig 1000 kroner, men en fartbødes endelige bødetakst kan variere og vil blandt afhænge af, hvor langt du har overskredet til tilladte fartgrænse. 

Hvis fartoverskridelsen er ekstra høj, så vil der altså blive tillagt et særligt tillæg til fartbøden, og det kan derfor komme til at koste dyrt, hvis man kører for stærkt, også selvom det i første omgang kan lyde som en mindre og overkommelig straf at slippe afsted med en bøde. 

Frakendelse af kørekortet
Kører man for stærkt, så kan det altså koste en fartbøde, men kører man med en langt højere hastighed end det tilladte, så kan det også have større konsekvenser, som for eksempel et klip i kortet. Får man for mange klip eller har man kørt langt over grænsen, så kan det også medføre, at man mister sit kørekort.  

Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


KasperHolm
KasperHolm (Kommerciel blogger)
Oprettet 1. jun
KasperHolm
KasperHolm (Kommerciel blogger)
Oprettet 31. maj
x