Det skal du vide før du kører med trailer

Det skal du vide før du kører med trailer

26. jul 2021
De fleste er bekendt med, at der gælder et særligt regelsæt i det sekund man spænder en trailer på sin bil. Man kan ligeledes komme i tvivl, og stille spørgsmålet; hvor hurtigt må man køre med trailer? Derudover kan det være svært at gennemskue, hvilke trailere man er berettiget til at køre med, og hvor meget vægt man må transportere. Det er nemlig forskelligt alt afhængig af den bil man kører samt hvilket kørekort man er indehaver af. Er man endelig nået til bunds i, hvilken trailer man må spænde på bilen, så følger lastningen af det gods, der skal transporteres, der også er omfattet af et sæt regler. For at overskueliggøre processen, så får du her udpenslet de mest markante ting at være opmærksomme på i forbindelse med trailerkørsel. 

Det indebærer et B-kørekort
Det hænder ofte, at det anvendte køretøj er godkendt til at køre med en tungere påhængsvogn, end det almindelig B-kørekort tillader. Derfor kan denne type kørekort i enkelte tilfælde være en hæmsko. Med et B-kørekort må man køre med enhver trailer, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og trailerens tilladte totalvægt ikke overskrider 3.500 kg. Dog er er det værd at notere, at er trailerens totalvægt på 750 kg eller derunder, så må man altid køre med denne, såfremt bilen er godkendt til det. 

Det skal påpeges, at det er muligt at udvide sit B-kørekort til et B+, hvilket gør det muligt at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4.250 kg. Når man skal erhverve sig denne type kørekort, så indbefatter det at skulle deltage i fire teoritimer, seks praktiske timer og en praktisk prøve. 

Opgrader til et trailerkørekort 
Finder man det besværligt at overholde de 3.500 kg, når man transportere gods enten som privatperson eller i erhvervsøjemed, så kan man med fordel anskaffe sig et trailerkørekort. For at kunne erhverve sig et sådant kørekort, så kræver det, ligesom med B+, at man deltager i fire teorilektioner, seks praktiske timer samt en praktisk prøve, der skal bestås. Formår man at gøre som det fremgår af ovennævnte, så kan man modtage et trailerkørekort, også kaldet et Kørekort B/E. Herved får føreren ret til at køre med vogntog på op til 7.000 kg, med det krav, at anhængeres vægt ikke må overstige 3.500 kg. 

Hastighedsgrænser når du kører med trailer 
Når du fører en bil med trailer, så er hastighedsgrænserne korrigeret en smule. Ligesom det er tilfældet, når man fører en almindelig personbil, så må man kun køre 50 km/t inden for byzoneområder, medmindre der fremgår en anden hastighedsbegrænsning. Dog må man aldrig køre hurtigere end 80 km/t på motorveje, motortrafikveje og uden for byzoneområder. 

Er man i besiddelse af en Tempo 100-godkendt trailer, så er der dog en ændring i reglerne i forbindels med kørsel på motorveje. Hvis man benytter en Tempo-100 godkendt trailer, så må man køre 100 km/t på motorveje, men fortsat kun køre 80 km/t på motortrafikveje og områder uden for byzoner. 

Kører man for hurtigt med trailer, så er regelsættet ligeledes anderledes. Hvis man kører mere end 30 % for hurtigt, så kan man se frem til et klip i sit kørekort. Overstiger man hastighedsgrænsen med 40 %, så får man en betinget frakendelse af sit kørekort. Er hastighedsgrænsen højst 30 km/t, så sker frakendelsen, hvis man kører mere end 60 % for hurtigt. 

Taksten for at overstige vægtgrænsen 
Ligesom der er lovgivning for at overskride den anførte hastighedsgrænse med trailer, så er der ligeledes et reglement for at overstige den tilladte vægtgrænse. Fører man eksempelvis en personbil med trailer, der kræver et B+ eller B/E-kørekort, men blot har et B-kørekort, så kan man som udgangspunkt, se frem til en bøde på 2.000 kr. 

Kører man derimod med en overlæsset trailer, så er bødesatsen 75 kr. pr. procent overvægt til føreren. Derudover rundes bøden på til nærmeste beløb, der er deleligt med 500 kr. Kørsel med en overlæsset trailer kan endvidere medføre en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Dette bestemmes alt afhængigt af, hvor stor risikoen for at forvolde skade ved et eventuelt uheld, hvilket vurderes af politiet.
 
Kørsel i udlandet 
Skal man benytte sin trailer uden for de danske grænser, så er der skærpede regler. Som i Danmark, kan et brud på disse regler resulterer i en bøde eller forbud mod videre kørsel. Har man taget et B/E-kørekort, så er man dækket ind i forhold til de udenlandske regler. 

Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


KasperHolm
KasperHolm (Kommerciel blogger)
Oprettet 1. jun
KasperHolm
KasperHolm (Kommerciel blogger)
Oprettet 31. maj
x